Minőség- és Takarmánybiztonsági Politika

A GoodMills Magyarország Malomipari Korlátolt Felelősségű Társaság célja a biztonságos és egyenletesen jó minőségű késztermék előállításán keresztül a vevők igényeinek messzemenő kielégítése, a fogyasztók biztonságának garantálása.

Hisszük, hogy a gondolkodásunkban és gyakorlatunkban elsődlegességet élvező minőségi-, élelmiszer- és takarmánybiztonsági szempontok növelik a bizalmat vállalatunk termékei iránt, s ez egyben alapvető záloga eredményességünknek is.

Vállalatunk és termékeink jó hírnevének megőrzése érdekében ezért az alábbiakat tartjuk fontosnak:

 • a biztonságos és a törvényi, valamint GMP+ FSA B2 szabvány előírásainak megfelelő termékek előállítását
 • a HACCP és nyomonkövethetőségi rendszer folyamatos alkalmazását és ellenőrzését
 • beszállítóink tájékoztatását és segítését, hogy a minőségirányítási-, élelmiszer- és takarmánybiztonsági követelményeknek megfelelő nyers és alapanyagbázis mindenkor rendelkezésre álljon
 • a gyártási követelményeink lehetőségek szerinti korszerűsítését és javítását, hogy az üzemépületeink, eszközeink és termelő berendezéseink garanciát jelentsenek késztermékeink biztonságához és minőségi színvonalához
 • a termelési folyamatok szervezése során kiemelt fontossággal kezeljük a környezet tudatosságot
 • korszerű, a követelményeknek eleget tevő üzemi és személyi higiéniai feltételrendszert, a megfelelő munkakörülmények biztosítását
 • dolgozóink megbecsülését és képzését annak érdekében, hogy az élelmiszer- és takarmánybiztonsági-, valamint minőségi elvárásainkkal azonosulva végezzék munkájukat
 • etikus eljárást dolgozóinkkal kapcsolatban, megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülést nyújtva számukra
 • élelmiszer-biztonsági kultúra kialakítását és fenntartását annak érdekében, hogy a dolgozóink lássák és megértsék szerepüket a termékelőállítás folyamatában, valamint hatékonyan fel tudjanak lépni a termék minőségét vagy biztonságát érintő hibák észlelésekor
 • elkötelezettek vagyunk minőségirányítási- és élelmiszerbiztonsági rendszerünk fejlesztése, hatékonyságának növelése iránt
 • a GoodMills Magyarország Malomipari Kft. vezetősége elkötelezett a GMP+ FSA B2 szabvány előírása szerinti termékbiztonsági rendszer hatékony működtetésében és biztosítja a közösen kidolgozott, meghatározott célok eléréséhez szükséges feltételeket. Mindemellett biztosítjuk együttműködő partnereink számára a termékbiztonsági rendszerünk alapelvének és az ebből fakadó feladatok ellátásának megismerését annak érdekében, hogy tevékenységünk megfeleljen és beilleszkedjen a GoodMills Magyarország Malomipari Kft. termékbiztonsági rendszerébe.
 • A bejövő és kimenő árufélék, valamint a Kft. malomüzemei által gyártott termékek minőségének folyamatos monitoringja elengedhetetlen a termékbiztonsági rendszerben előírt ellenőrzési tervek betartása céljából. A minőségi mutatókon felül saját laboratóriumunkban a mikotoxin gyorsteszttel történő vizsgálatával biztosítjuk az egyes alapanyagok, illetve késztermékek folyamatos, azonnali ellenőrzését. Egyes élelmiszer- és takarmánybiztonsági paraméterek vizsgálatához akkreditált külső laboratóriumok szolgáltatásait vesszük igénybe.