Minőségbiztosítás

A GoodMills Magyarország Kft. célja a biztonságos és egyenletesen jó minőségű késztermék előállításán keresztül a vevők igényeinek messzemenő kielégítése, a fogyasztók biztonságának garantálása.
Hisszük, hogy a gondolkodásunkban és gyakorlatunkban elsődlegességet élvező minőségi és élelmiszer-biztonsági szempontok növelik a bizalmat vállalatunk termékei iránt, s ez egyben alapvető záloga eredményességünknek is.

Társaságunk és termékeink jó hírnevének megőrzése érdekében ezért az alábbiakat tartjuk fontosnak:

  • a biztonságos és a törvényi előírásoknak megfelelő termékek előállítását
  • a HACCP és nyomonkövethetőségi rendszer folyamatos alkalmazását és ellenőrzését
  • beszállítóink tájékoztatását és segítését, hogy a minőségi és élelmiszer-biztonsági követelményeknek megfelelő nyers és alapanyagbázis mindenkor rendelkezésre álljon
  • a gyártási követelményeink lehetőségek szerinti korszerűsítését és javítását, hogy az üzemépületeink, eszközeink és termelő berendezéseink garanciát jelentsenek késztermékeink biztonságához és minőségi színvonalához
  • a termelési folyamatok szervezése során kiemelt fontossággal kezeljük a környezettudatosságot
  • korszerű, a követelményeknek eleget tevő üzemi és személyi higiéniai feltételrendszert, a megfelelő munkakörülmények biztosítását
  • a fenntartható fejlődés és az energiatakarékosság szempontjaira tekintettel lévő eljárások alkalmazását és technológiák bevezetését
  • dolgozóink megbecsülését és képzését annak érdekében, hogy az élelmiszerbiztonsági és minőségi elvárásainkkal azonosulva végezzék munkájukat
  • etikus eljárást dolgozóinkkal kapcsolatban, megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülést nyújtva számukra
  • elkötelezettek vagyunk minőségügyi rendszerünk fejlesztése, hatékonyságának növelése iránt